1. Okrugli stol “Predmetno označivanje iz područja glazbe”

1. Okrugli stol “Predmetno označivanje iz područja glazbe” održan je 22. studenog 2019. na Muzičkoj akademiji, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 12.

Suorganizatori: Hrvatska udruga muzičkih knjižica, arhiva i dokumentacijskih centara, Komisija za glazbene knjižnice i zbirke te Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje Hrvatskog knjižničarskog društva

PROGRAM:

Otvaranje skupa i pozdravni govori: 10:00-10:15.

Uvodna izlaganja (10:15-11:15):

  1. Aleksandra HORVAT (HKD): Vrela naziva u Rječniku knjižničarskog nazivlja
  2. Sanja KIŠ ŽUVELA (Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu): Predmetno označivanje u knjižničnim katalozima i terminološka načela: morfološka i ontološka razmimoilaženja
  3. Drahomira CUPAR (HKD, Sveučilište u Zadru): Predmetno označivanje i pretraživanje glazbe i glazbenih sadržaja (predavanje nije održano)

Moderator: Astrid Grobenski-Grgurić

Pauza: 11:15-11:45

Primjeri prakse (11:45-13:25):

  1. Andrea GORNIK, Tatjana MIHALIĆ (NSK): Glazba i o glazbi : predmetno označivanje u praksi NSK u Zagrebu
  2. Marin JURAGA, Igor MLADINIĆ (KGZ): Predmetno označivanje iz područja glazbe u predmetnom sustavu konsolidirane baze ZaKi Knjižnica grada Zagreba
  3. Lucija KONFIC (HAZU, Odsjek za povijest hrvatske glazbe): Predmetno označivanje na međunarodnom projektu RISM i iskustva hrvatskog ogranka RISM-a
  4. Marijana PINTAR (Leksikografski zavod Miroslav Krleža): Predmetni katalog u struci glazba u Katalogu retrospektivne bibliografije članaka Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža
  5. Aleksandra MEŽNARIĆ KARAFIN (Muzička akademija): Predmetne oznake u knjižnici Muzičke akademije – praksa i problemi

Moderator: Drahomira Cupar

Rasprava i zaključci (13:25-14:30)

Moderator: Igor Mladinić