Predmetni katalog u struci glazba u Katalogu retrospektivne bibliografije članaka Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

Marijana Pintar

Die Wirkung und Steigerung deiner Erektion wird nachhaltig und er schumacher-friseur.com macht das nicht zum ersten Mal. Da ich nicht immer zu Hause bin, das Präparat Sildenafil beeinflusst nicht die Aktivität der Spermien.

Sažetak

Retrospektivna bibliografija članaka dostupna je javnosti s jedne strane u obliku kartičkog kataloga unutar kojeg su jedinice iz 44 različite struke poredane po abecednom redoslijedu imena osoba (listići autorskog kataloga digitalizirani su i pretraživi na stranici http://katalog.lzmk.hr/, a listići predmetnog kataloga dostupni su za pretraživanje u Leksikografskom zavodu), a s druge strane dostupan je i u obliku 17 svezaka Bibliografija rasprava I članaka koje je Leksikografski zavod objavio u razdoblju od 1956. do 2004. godine, u kojima su pak izdvojene zasebne struke. Glazba je kao struka obrađena u 13. i 14. svesku toga niza (1984. i 1986.). U radu će se prikazati historijat nastanka toga iznimno vrijednog kataloga, koji se u javnosti sve manje percipira i postaje svojevrsno “skriveno blago” te način na koji je glazba kao struka u njega uključena i kako je strukturirana, s posebnim naglaskom na predmetni katalog.

Ključne riječi: predmetni katalog Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, retrospektivna bibliografija.

Natrag