Predmetne oznake u knjižnici Muzičke akademije – praksa i problemi

Aleksandra Mežnarić Karafin

Sažetak

Početkom rekatalogizacije cjelokupnog fonda Knjižnice Muzičke akademije u integriranom knjižničnom program Zaki 2001. godine, postaje aktualan problem dodjeljivanja predmetnih oznaka knjižnoj i notnoj građi. Notna građa umjesto dotadašnjeg numerusa currensa dobiva signature prema mnogo praktičnijim UDK klasifikacijskim oznakama. Za tematski kompleksan knjižni fond, s brojnim interdisciplinarnim naslovima, UDK oznake su se pokazale nepraktičnima i nepreglednima. Knjižni fond dobiva abecedne signature prema odrednici, a rješenje problema korisničkog tematskog pretraživanja knjižne, i u pojedinim slučajevima notne građe, nalazimo u dodjeljivanju predmetnih oznaka. Veliki broj naslova koje je trebalo obraditi u vrlo kratkom vremenu, nepostojanje tezaurusa za glazbu, česte izmjene djelatnica, nemogućnost detaljnog bavljenja problematikom, ulazak novih knjižnica u visokoškolski sustav Zaki, nepostojanje zajedničkog sustava predmetnih odrednica među srodnim knjižnicama u sustavu – problemi su koji su utjecali na kreiranje fonda pretežno slobodno oblikovanih normiranih predmetnih odrednica koje koristi knjižnica MA. Korisnicima i djelatnicama knjižnice MA ovakav je način predmetne obrade od velike pomoći, usprkos nedosljednostima u izboru termina i oblikovanju predmetnih odrednica koje želimo riješiti.

Ključne riječi: knjižnica Muzičke akademije, klasifikacija glazbene građe, predmetna obrada građe

Natrag