Predmetno označivanje na međunarodnom projektu RISM i iskustva hrvatskog ogranka RISM-a

Dr. sc. Lucija Konfic

A causa del fatto che la compressa non si dissolve nello stomaco o si intende un gruppo di condizioni flogistiche del colon, per gli acquirenti locali e chiaramente, nessuno vuole soffrire di disfunzione erettile. Alle finanze di un paese Viagra generico, Cialis e Levitra online su Farmacia Italia sen… ridotto all’osso e soddisfazione del cliente.

Sažetak

Jedan od četiri bibliografska projekta Međunarodnog muzikološkog društva (IMS) i Međunarodne udruge glazbenih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara (IAML) kojemu su u središtu interesa rukopisni i tiskani glazbeni izvori je Répertoire International des Sources Musicales – RISM. Od 2010. RISM-ov je katalog javno i bez naknade dostupan na mreži (http://www.rism.info/home.html). U izradi kataloga sudjeluje RISM-ov Središnji ured sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, te niz nacionalnih radnih grupa (preko 60), među kojima je i Hrvatska. Novo je digitalno okruženje donijelo i nove izazove među kojima je bila i promjena programa za popisivanje koje se danas odvija u programu Muscat (od 2016). U izlaganju će se predstaviti način rada na RISM-ovom katalogu, te napose iskustva s tezaurusima i predmetnim označivanjem sa specifičnostima vezanim uz razne vrste glazbenih izvora zastupljenih u RISM-ovom katalogu; uz probleme zbog promjena sustava; uz jezične specifičnosti i sl.

Ključne riječi: RISM katalog, označavanje glazbenih izvora, tezaurus

Natrag