Predmetno označivanje u knjižničnim katalozima i terminološka načela: morfološka i ontološka razmimoilaženja

Doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela

Sažetak

Prema UNESCO-ovim Smjernicama za terminološke politike (Pariz, 2005) te standardima za terminološki rad ISO 704:2009 i dr., glavna su terminološka načela (povezanost i usidrenost u pojmovnom sustavu, prikladnost, sažetost odnosno jezična ekonomija, izvodivost ili tvorbena plodnost, jezična točnost, osobito pravopisna i gramatička normiranost, prednost domaćemu jeziku i nazivima tvorenim od osnova iz klasičnih jezika) u sprezi s težnjom monosemiji osnovne postavke terminološke standardizacije svakoga jezika struke. U knjižničnim katalozima, međutim, nerijetko nailazimo na odstupanja od tih načela, što može otežati rad knjižničarima i korisnicima. U izlaganju će se obraditi neki od paradigmatskih slučajeva usustavljivanja predmetnica s područja glazbene umjetnosti i muzikologije koje nalazimo u katalozima hrvatskih knjižnica, a koja odstupaju od terminoloških načela. Predstavit će se njihova standardizacija i ontološki položaj u bazi strukovnoga nazivlja Struna, usklađena sa suvremenim standardima za terminološki rad, te predložiti konkretna rješenja za koja smatramo da mogu pospješiti učinkovitost pretraživanja predmetnih kataloga stručnjacima i širem čitateljstvu.

Ključne riječi: glazba, muzikologija, predmetnice, nazivlje, standardizacija

Natrag