Predmetno označivanje i pretraživanje glazbe i glazbenih sadržaja

Doc. dr. sc. Drahomira Cupar

Sažetak

Sadržajni pristup glazbi je izrazito kompleksno područje koje uključuje više segmenata, od obrade rukopisa i tiskanih muzikalija do osiguravanja sadržajnog pristupa glazbenoj građi pohranjenoj na nekom od medija. Sadržaj glazbenog djela koji se opisuje (uglavnom) nije u fokusu onoga koji djelo sluša ili proučava pa samim time sadržajni pristup glazbi, odnosno organizacija informacija iz područja glazbe podrazumijeva postojanje višestrukih pristupnica: ovisno o nositelju sadržaja/zvuka, ovisno o instrumentima koji su u djelu zastupljeni, ovisno o žanru kojem djelo pripada, ovisno o obilježjima prema kojima je djelo moguće prepoznati i razvrstati (ritam, tonalitet, dinamika…). Sve navedeno zapravo ne ulazi u sami sadržaj djela, ali i ne obuhvaća sve ono što korisnik glazbene zahtjeva prilikom pristupa istoj. Područje koje se intenzivno bavi ovom problematikom jest music information retrieval (MIR) i ovaj rad
donosi saznanja o ovome području, s posebnim naglaskom na osiguravanje pristupa glazbenoj građi i glazbi općenito s obzirom na sadržaj. Polazeći iz područja organizacije informacija o glazbi, izlaganje predstavlja nastojanja međunarodne knjižničarske (ali i računalne) zajednice u kreiranju kontroliranih rječnika i stvaranja preduvjeta za osiguravanje sadržajnog pristupa glazbi – podjednako se baveći i označivanjem i pretraživanjem, ali i pronalaženjem sadržaja iz područja glazbe.

Ključne riječi: predmetna obrada glazbe, predmetno označivanje glazbe

Natrag