Videosnimke 2. Okruglog stola

Christopher Holden: Controlled Vocabularies for Music at the Library of Congress

Sanja Kiš Žuvela: Pojmovnici i rječnici s područja glazbe – između normativnoga i deskriptivnoga

Ana Vukadin: Nadzirani rječnici u katalogizaciji : primjer glazbene građe u ‘Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Drahomira Cupar: Predmetno označivanje i pretraživanje glazbe i glazbenih sadržaja

Panel rasprava

Natrag