Predmetno označivanje i pretraživanje glazbe i glazbenih sadržaja

Drahomira Cupar (Sveučilište u Zadru)

Sažetak

Sadržajni pristup glazbi, točnije glazbenim sadržajima izrazito je kompleksno područje koje uključuje više segmenata, od obrade rukopisa i tiskanih muzikalija do osiguravanja sadržajnog pristupa glazbenoj građi pohranjenoj na nekom od medija. Sadržaj glazbenog djela koji se opisuje (uglavnom) nije u fokusu onoga koji djelo sluša ili proučava pa samim time sadržajni pristup glazbi, odnosno organizacija informacija iz područja glazbe podrazumijeva postojanje višestrukih pristupnica: ovisno o nositelju sadržaja/zvuka, ovisno o instrumentima koji su u djelu zastupljeni, ovisno o žanru kojem djelo pripada, ovisno o obilježjima prema kojima je djelo moguće prepoznati i razvrstati (ritam, tonalitet, dinamika…), ali i ovisno o raspoloženju koje prevladava u djelu ili ovisno o raspoloženju ili prigodi u kojoj bi korisnik određeno djelo slušao. Sve navedeno zapravo ne ulazi u sami sadržaj djela, ali i ne obuhvaća sve ono što korisnik glazbenih sadržaja zahtjeva prilikom pristupa istoj. Područje koje se intenzivno bavi ovom problematikom jest music information retrieval (MIR) i ovaj rad donosi saznanja o ovome području, s posebnim naglaskom na osiguravanje pristupa glazbenoj građi i glazbenim sadržajima općenito. Polazeći iz područja organizacije informacija o glazbi, izlaganje predstavlja nastojanja međunarodne knjižničarske (ali i računalne) zajednice u kreiranju kontroliranih rječnika i stvaranja preduvjeta za osiguravanje sadržajnog pristupa glazbi – podjednako se baveći i označivanjem i pretraživanjem, ali i pronalaženjem sadržaja iz područja glazbe.

Ključne riječi: predmetna obrada glazbe, predmetno označivanje glazbe

Drahomira Cupar, doc. dr. sc., doktorirala je 2013. godine u području informacijskih i komunikacijskih znanosti na Sveučilištu u Zadru s temom Modeliranje dijakronijskog aspekta značenja klasifikacijskih oznaka u sustavu Univerzalne decimalne klasifikacije. Na Sveučilištu u Zadru zaposlena je od 2007. godine i sudjeluje u izvedbi nastave iz sadržajnog označivanja: klasifikacije, predmetne obrade, pretraživanja, znanstveno-istraživačkog rada te sociologije knjige i čitanja. Znanstveni interesi kreću se u područjima sadržajnog označivanja: klasifikacija i predmetni pristup informacijama, kazala u knjigama i na mreži, organizacije informacija, informacijskog pretraživanja i pronalaženja te istraživanja čitanja i čitateljskih navika te metodologije znanstvenog rada. Dugogodišnja je članica Hrvatskog čitateljskog društva, Hrvatskog knjižničarskog društva te članica Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje od 2010. godine čija je trenutna predsjednica u 2. mandatu 2020.-2022. Osim navedenog, u slobodno vrijeme prati i čita (naglas) literaturu za djecu i mlade.

Natrag