Ostavštine glazbenika

Stranica se uređuje

Ostavštine hrvatskih glazbenika nalaze se na raznim lokacijama i u raznim institucijama:

Legenda:
NSK – Nacionalna i sveučilišna knjižnica
HGZ – Hrvatski glazbeni zavod

Najvrjednija građa Zbirke muzikalija i audiomaterijala Nacionalne I sveučilišne knjižnice svakako su rukopisna djela i glazbene ostavštine hrvatskih skladatelja, od kojih ističemo djela Vatroslava Lisinskoga, Blagoja Berse, Ivana Zajca, Ferde Livadića, Ivana Padovca, Božidara Širole, Jakova Gotovca, Frana Lhotke, Ivana Brkanovića, Branimira Sakača, Antuna Dobronića, Jacoba Petrusa Haibela, Stanislava Prepreka i dr.

Popis ostavština Hrvatskog glazbenog zavoda možete vidjeti na ovoj poveznici

GlazbenikInstitucija (web)online katalogupis
Brkanović, IvanNSKnije dostupan
Lang, IvanaNSKlinkIvana Lang, rukopisna ostavština
Lisinski, VatroslavHGZnije dostupan