Nadzirani rječnici u katalogizaciji : primjer glazbene građe u ‘Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Ana Vukadin

Sažetak

Obrada građe u knjižnicama tradicionalno se dijeli na formalnu (deskriptivnu) katalogizaciju i sadržajnu obradu, pri čemu se uporaba nadziranih rječnika smatra područjem sadržajne obrade. Međutim, i u katalogizaciji se sve više prepoznaje važnost normativnog nadzora i uporabe međunarodnih rječničkih norma (tezaurusa i dr.), budući da današnje tehnologije organizacije informacija, od relacijskih baza podataka do zajedničkih sustava u oblaku i otvorenih povezanih podataka, zahtijevaju jednoznačnu identifikaciju pojmova i uporabu nadziranih, normiranih naziva i/ili identifikatora. Stoga je cilj izlaganja predstaviti ulogu nadziranih rječnika u opisu formalnih obilježja građe u novom Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Ukratko će se prikazati struktura pravilnika i pokazati u kojim je elementima opisa predviđena uporaba nadziranih rječnika. Posebno će se izdvojiti elementi opisa glazbene građe, poput izvođačkog sastava, glazbenog formata, jezika, oblika ili žanra, ali i elementi koji služe opisu glazbenika, nakladnika i drugih agenata povezanih s glazbenom građom. Naglasit će se važnost uporabe rječnika u opisu glazbe, s obzirom na to da je glazbena građa zastupljena u svim vrstama baštinskih ustanova, a korištenje nadziranih naziva nužan je preduvjet za međuinstitucionalnu razmjenu i dijeljenje podataka u digitalnom okruženju. 

Ključne riječi: glazbena građa, nadzirani rječnici, Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Dr. sc. Ana Vukadin, viša knjižničarka, stručna suradnica za normizaciju u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Područje njezina interesa su konceptualni modeli i standardi za opis građe u baštinskim ustanovama, posebice normativni nadzor i nadzirani rječnici. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Objavila je knjigu Metadata for Transmedia Resources i više radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima. Glavna je urednica Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Članica je Komisije za predmetno označivanje i klasifikaciju i Radne grupe za normizaciju Hrvatskoga knjižničarskog društva, IFLA-inog Stalnog odbora za katalogizaciju te IFLA-inih tijela Bibliographic Conceptual Models Review Group (BCM Review Group) i Linked Data Technical Sub-Committee (LIDATEC). Predstavnica je Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Izvršnom odboru Konzorcija UDK.

Natrag