HRVATSKA UDRUGA MUZIČKIH KNJIŽNICA, ARHIVA I DOKUMENTACIJSKIH CENTARA (HUMKAD)

Na poticaj članova Komisije za glazbene knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva, te članova Međunarodne udruge muzičkih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara – IAML, društvo je osnovano u cilju boljeg promicanja, razvitka i unapređenja djelatnosti knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara obzirom na glazbu i glazbene materijale, unapređujući suradnju među institucijama i osobama koje se bave tim djelatnostima.

Osnivačka skupština održana je u prosincu 2003. godine, a 2004. godine društvo je registrirano pri Gradskom uredu za opću upravu (pod reg. brojem 21003372).

Croatian Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (CAML)

Adresa: Zagreb, Berislavićeva 16

e-mail: humkad@gmail.com
Telefon: ++385 91 5538752
Godina osnutka: 2004.

OIB: 20125014999

Predsjednica: ŽELJKA RADOVINOVIĆ (zradovinovic@gmail.com)

Tajnica: ALEKSANDRA MEŽNARIĆ KARAFIN

Blagajnica: NADA BEZIĆ